Vòi phun (béc phun) BETE AFF Vòi phun chống cháy quạt phẳng AFF 2.53

Vòi phun được FM phê duyệt để phun sương nước và chữa cháy ngoài khơi. Xây dựng một mảnh. Chống tắc nghẽn. Tất cả các vòi phun AFF NPT 1/2′ đều yêu cầu bộ lọc dòng được thiết kế để giữ vật liệu 1/8′ và lớn hơn. Tất cả các vòi phun AFF đều được Nhà máy phê duyệt

SKU: 2060-11080 Categories: , Tags: , , ,