ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng được nêu dưới đây giải thích về các điều khoản khi sử dụng trang web của chúng tôi, chính sách quyền riêng tư liên quan tới dữ liệu được thu thập trên trang web của chúng tôi và dữ liệu mà chúng tôi xử lý và sử dụng như thế nào.

Bảo vệ dữ liệu là quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi rất coi trọng việc này. Chúng tôi dựa vào sự hợp tác đáng tin cậy với bạn và cố gắng hết sức để làm bạn hài lòng – điều này đương nhiên cũng áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Với các điều khoản bảo vệ dữ liệu này, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách thức dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý. Do đó vui lòng xem xét các thông tin sau. 

Trong quá trình phát triển trang web của chúng tôi và thực hiện các yêu cầu pháp lý mới, công nghệ mới hoặc để cải thiện dịch vụ của chúng tôi, có thể có các thay đổi đối với chính sách bảo mật này. Vì lý do đó chúng tôi khuyên bạn nên thỉnh thoảng tham khảo lại chính sách bảo mật này.

Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập và tại sao chúng tôi thu thập

Mẫu thông tin liên lạc và Gửi yêu cầu báo giá (Form: Request For Quote, Contact Us)

Khi người dùng điền các thông tin cá nhân trên những form thông tin này, bao gồm tên, số điện thoại, email, công ty, địa chỉ .. và ấn Submit, dữ liệu sẽ được gửi tới chúng tôi. Dữ liệu này sẽ được sử dụng cho việc liên lạc với người dùng, xử lý thông tin yêu cầu của người dùng, hoặc các hoạt động khác như: thống kê, khảo sát, phát triển sản phẩm, marketing, … trong pham vi nội bộ, mà không chia sẻ cho bên thứ 3 nếu không được sự đồng ý của người dùng.

Khi người dùng chọn [  ] Đăng ký nhận bản tin, người dùng đồng ý nhận tin tức của chúng tôi về sản phẩm, quảng cáo, chương trình khuyến mại, catalogue, tin tức mới .. qua email mà người dùng đã đăng ký. Người dùng có thể hủy nhận bản tin bất cứ lúc nào thông qua liên kết “Unsubscribe” hoặc “Hủy nhận đăng ký” có trong bản tin.

Khi người dùng chọn [  ] Đồng ý với Chính sách bảo mật và gửi thông tin (Submit), người dùng đã đồng ý và cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng đã cung cấp, trong các hoạt động tiếp thị, bán hàng, cung cấp sản phẩm & dịch vụ tới người dùng.

Mẫu nhập “Đăng ký nhận tin tức”

Khi người dùng điền eMail và nhấn Sign-Up, người dùng đã đồng ý và cho phép chúng tôi sử dụng địa chỉ email này trong các hoạt động tiếp thị, bán hàng, cung cấp sản phẩm & dịch vụ tới người dùng. 

Bạn có thể hủy bỏ sự chấp thuận của bạn vào bất cứ lúc nào về lưu giữ dữ liệu, địa chỉ e-mail cũng như việc sử dụng chúng để gửi bản tin, ví dụ thông qua liên kết “Unsubscribe” hoặc “hủy đăng ký” trong bản tin.

Hộp hội thoại chat trực tuyến tawk.to

Với mong muốn đem đến cho khách hàng hình thức trao đổi và liên lạc thuận lợi. Chúng tôi có sử dụng dịch vụ chat trực tuyến của bên thứ 3, dưới dạng plug-in có tên gội là tawk.to. Đây là một dịch vụ liên lạc trực tuyến, được cung cấp bởi https://www.tawk.to. Chúng tôi khuyến nghị người dùng nên tham khảo chính sách bảo mật và sử dụng dữ liệu của tawk.to tại https://www.tawk.to/. Chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin người dùng cung cấp qua dịch vụ này, tuy nhiên chúng tôi không thể loại trừ hoàn toàn nếu có sự can thiệp, sự thiếu bảo mật, sự gián đoạn dịch vụ … của bên thư 3 hoặc bên dịch vụ đang cung cấp plug-in này.

Chúng tôi đề nghị bạn chú ý đến thực tế là việc truyền dữ liệu qua Internet (ví dụ: khi giao tiếp bằng e-mail) có thể liên quan đến những khoảng trống về bảo mật. Chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị các bên thứ ba truy cập trái phép bằng các biện pháp phòng ngừa. Mặc dù có các biện pháp bảo vệ này chúng tôi cũng không thể loại trừ hoàn toàn việc can thiệp bất hợp pháp của bên thứ ba.

Sử dụng Cookies

Các trang Internet của chúng tôi cũng sử dụng “cookies”. Cookies được hiểu là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và được trình duyệt (như firefox, chrome, internet explorer ….) của bạn lưu lại. Chúng không gây hư hại cho máy tính của bạn và không chứa virus. Chúng có mục đích nhằm làm cho việc cung cấp của chúng tôi thân thiện với người dùng, hiệu quả và an toàn hơn. Một số cookies được sử dụng để đảm bảo các chức năng thiết yếu của trang website, nếu không có các cookies này, một số trang web có thể không thể được sử dụng được.

Phần lớn các cookies được chúng tôi sử dụng được gọi là “cookies theo phiên”. Chúng sẽ tự động bị xóa sau khi truy cập của bạn kết thúc. Các cookies khác vẫn được lưu trữ trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng. Các cookies này cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn một lần nữa trong lần truy cập tiếp theo.

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để bạn được thông báo về cài đặt cookies và chỉ cho phép cookies trong từng trường hợp, loại trừ việc chấp nhận cookies cho một số trường hợp hoặc loại trừ cookies cũng như kích hoạt tự động xóa cookie khi đóng trình duyệt. Nếu bạn từ chối việc sử dụng các cookies (một thiết lập có thể có trong trình duyệt của bạn) bạn vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi (bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định).

Dữ liệu truyền qua internet

Internet là giao diện mở toàn cầu. Do thuộc tính hoạt động của internet và rủi ro hệ thống có liên quan, mọi hoạt động truyền dữ liệu được thực hiện và bạn tự chịu rủi ro. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi dành riêng dịch vụ triển khai cho bạn qua kênh truyền thông tin mã hóa.

Biện pháp an ninh mã hóa SSL

Trang web này sử dụng mã hóa SSL vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc truyền tải các nội dung mật, chẳng hạn như các yêu cầu mà bạn gửi tới chúng tôi với tư cách là nhà điều hành trang web.

Bạn có thể nhận ra một kết nối được mã hóa bởi thực tế là dòng địa chỉ của trình duyệt thay đổi từ “http://” thành “https://” và bằng biểu tượng khóa trên dòng trình duyệt của bạn. Nếu mã hóa SSL được kích hoạt, dữ liệu mà bạn truyền cho chúng tôi sẽ hạn chế  đọc được bởi bên thứ ba.

Đơn hàng và Đặt hàng online

Trang web này chứa nội dung thông tin về sản phẩm, nhưng không tiếp nhận các yêu cầu hoặc dơn đặt hàng online. Trong một số giai đoạn nhật định, chúng tôi có thể sẽ mở cổng tạo giỏ hàng online, tuy nhiên tính năng này chỉ phục vụ cho mục đích thử nhiệm.

Mọi nhu cầu cần mua sản phẩm và đặt hàng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua eMail hoặc điện thoại.

Liên hệ

Người dùng có thể gửi yêu cầu về các vấn đề về Điều khoản sử dụng cho chúng tôi qua email: sale@minh-mat.com